بورس۲۴
1401/04/14
16:46
شفاف سازی «وبرق» در خصوص تامین خاک شرکت صانع روی زنجان

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تامین خاک شرکت صانع روی زنجان شفاف سازی نمود. این شرکت اعلام کرد شرکت با توجه به تعهد ارزی ۲۸،۲۳۲،۱۱۷ یورویی که در گزارش حسابرسی شش ماهه منتهی ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ نیز به آن اشاره شده است و همچنین سوء مدیریت مدیران قبلی وارد لیست سیاه گمرک و وزارت دارایی شده است و اجازه واردات خاک از خارج از ایران را ندارد. در این رابطه شرایط تامین خاک از داخل از کشور در حال بررسی است.

شفاف سازی «وبرق» در خصوص تامین خاک شرکت صانع روی زنجان

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تامین خاک شرکت صانع روی زنجان شفاف سازی نمود. این شرکت اعلام کرد شرکت با توجه به تعهد ارزی ۲۸،۲۳۲،۱۱۷ یورویی که در گزارش حسابرسی شش ماهه منتهی ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ نیز به آن اشاره شده است و همچنین سوء مدیریت مدیران قبلی وارد لیست سیاه گمرک و وزارت دارایی شده است و اجازه واردات خاک از خارج از ایران را ندارد. در این رابطه شرایط تامین خاک از داخل از کشور در حال بررسی است.

وبرق
انتهای خبر

0
0