اسمارت بورس
1400/01/16
11:05
سیمان سفید فله داخلی و انواع سیمان سفید داخلی پاکتی نسبت به قیمت اعلامی انجمن در آبان ماه 1399 ، 35 درصد افزایش یافت.📈

سیمان سفید فله داخلی و انواع سیمان سفید داخلی پاکتی نسبت به قیمت اعلامی انجمن در آبان ماه ۱۳۹۹ ، ۳۵ درصد افزایش یافت.📈


انتهای خبر

0
0