سهم گلچین
1399/11/11
12:09
#شیران اطلاعیه 99/11/11 *سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران* تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده تصویب افزایش سرمایه از مبلغ 8,066,220 میلیون ریال به ۹,۶۴...

#شیران


اطلاعیه ۹۹/۱۱/۱۱


*سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران*


تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده


تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۸,۰۶۶,۲۲۰ میلیون ریال به ۹,۶۴۰,۱۷۶ میلیون ریال (معادل ۲۰ درصد)


از محل سود انباشتهانتهای خبر

0
0