همفکران
1399/11/13
09:20
#نبض_بازار 📈افزایش تقاضا در برخی از نماهدای بزرگ و شاخص ساز موجب شد تا در این دقایق شاهد جهش نسبی قیمت در عمده نمادهای بزرگ و کوچک باشیم. این در ح...

#نبض_بازار


📈افزایش تقاضا در برخی از نماهدای بزرگ و شاخص ساز موجب شد تا در این دقایق شاهد جهش نسبی قیمت در عمده نمادهای بزرگ و کوچک باشیم. این در حالیست که شاخص کل با افت بیش از ۶ هزار واحد مواجه است.انتهای خبر

0
0