کدال۳۶۰
1401/06/02
14:38
#چخزر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪️ شرکت صنایع چوب خزر کاسپین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 معادل 356,991 میلیو...

#چخزر


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪️ شرکت صنایع چوب خزر کاسپین طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ معادل ۳۵۶,۹۹۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱٪ کاهش داشته است.▪️«چخزر» با سرمایه ثبت شده ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۷۴۹,۳۷۳ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۴:۴۰:۰۱ (۹۲۸۲۴۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0