بولتن اقتصادی
1399/09/18
18:14
اتفاقی عجیب در آمریکا؛ ایالت تگراس انتخابات را به دادگاه عالی فدرال کشاند! ایالت ‎#تگزاس به دلیل تخلفات انتخاباتی از جورجیا، میشیگان، پنسیلوانیا ...

اتفاقی عجیب در آمریکا؛ایالت تگراس انتخابات را به دادگاه عالی فدرال کشاند!ایالت #تگزاس به دلیل تخلفات انتخاباتی از جورجیا، میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین شکایت کرده است.این بدان معناست که تگزاس صلاحیت آن را دارد که به طور مستقیم به دیوان عالی کشور مراجعه کند.انتهای خبر

0
0