تحلیل کاربردی هلالات
1399/08/23
21:39
#اوره هر تن اوره در بازار فیوچر 264.5$ معامله شد که 15دلار رشد هفتگی را نشان می دهد.

#اورههر تن اوره در بازار فیوچر ۲۶۴.۵$ معامله شد که ۱۵دلار رشد هفتگی را نشان می دهد.انتهای خبر

0
0