بورس پلنر
1401/06/01
08:08
#کمینا قیمت در میانه شاخه G از آرایش نموداری دیامتریک قرار دارد که در محدوده؛ 7876 - 7733 ریال به حمایت استاتیک و تراز 78% فیبوناچی ریتریسمنت برخور...

#کمینا


قیمت در میانه شاخه G از آرایش نموداری دیامتریک قرار دارد که در محدوده؛ ۷۸۷۶ - ۷۷۳۳ ریال به حمایت استاتیک و تراز ۷۸٪ فیبوناچی ریتریسمنت برخورد خواهد کرد، همپوشانی این سطوح میتواند پایان بخش اصلاح اخیر و سرآغاز یک حرکت صعودی تا اوج قبلی در محدوده ۱۳۴۶۵ ریال باشد.حد ابطال سناریوی فوق نفوذ قیمت زیر حمایت ۶۸۰۵ ریال۱۴۰۱/۶/۱@bourse_plannerانتهای خبر

0
0