کانال افزایش سرمایه
1400/09/10
10:41
👆👈#وصندوق #افزایش_سرمایه 🔶 تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 🔸 سرمایه فعلی : 27,000,000 میلیون ریال 🔺 میزان افزایش ...

👆👈#وصندوق #افزایش_سرمایه🔶 تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹🔸 سرمایه فعلی : ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۱۳,۷۷۰,۰۰۰ میلیون ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۵۱٪🔰 تاریخ مجمع : ۱۴۰۰/۰۹/۰۱🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ مطالبات و آورده نقدی ۱۳,۷۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱۰:۳۰:۴۱مشاهده اطلاعیهمشاهده نماد


_________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0