کدال۳۶۰
1401/03/05
12:39
#وسفارس #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪ شرکت سرمایه گذاری استان فارس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 از محل واگذاری ...

#وسفارس


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪ شرکت سرمایه گذاری استان فارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسفارس با سرمایه ثبت شده ۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.
▪️ شرکت در انتهای اردیبهشت ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۲۶۳,۵۲۱,۲۷۸ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۳۳٪ به مبلغ ۳۵۱,۴۲۷,۸۴۲ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۱-۰۳-۰۵ ۱۲:۴۰:۴۹ (۸۸۷۳۴۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0