بتاسهم
1399/08/18
05:05
جالب است کاملا هریس گفت از مادرم تشکر میکنم او وقتی 15 سالش بود از هند به امریکا امده است . او از نقش جدید زنان در امریکا صحبت کرد . به ویژه زنان...

جالب است کاملا هریس گفت از مادرم تشکر میکنم او وقتی ۱۵ سالش بود از هند به امریکا امده است .


او از نقش جدید زنان در امریکا صحبت کرد . به ویژه زنان سیاه پوست .انتهای خبر

0
0