پارسیس تحلیل
1399/10/28
17:44
گروه توسعه مالي مهر آيندگان (#ومهان) 📆 تاریخ: 1399/10/27 ❇️ صنعت: #گوناگون ❇️ خالص ارزش دارایی ها به ازای هر سهم: 24,857 ریال. ❇️ قیمت پایان...

گروه توسعه مالی مهر آیندگان (#ومهان)📆 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
❇️ صنعت: #گوناگون
❇️ خالص ارزش دارایی ها به ازای هر سهم: ۲۴,۸۵۷ ریال.
❇️ قیمت پایانی: ۱۲,۴۱۸ ریال
✅ نسبت قیمت به خالص ارزش داراییها (P/NAV) روز شرکت : ۵۰ درصد
✅ نسبت ارزش بازار به ارزش روز پرتفوی بورسی: ۵۷ درصد
کانال تحلیلی پارسیس

انتهای خبر

0
0