تی اس ای پرس
1399/10/29
11:34
باز هم به حقوقی #فولاد و #اخابر بقیه دوستان حقوقی که فقط نظاره گر هستند و منتظر اینکه اتفاقی بیفتند و بازار جمع شود؛ آن زمان که تابستان بود و ع...

باز هم به حقوقی #فولاد و #اخابربقیه دوستان حقوقی که فقط نظاره گر هستند و منتظر اینکه اتفاقی بیفتند و بازار جمع شود؛آن زمان که تابستان بود و عروسی در کوچه بورس اکثر همین حقوقی ها هم نظاره گر بودند و بعدا یادشان افتاد که بایستی با عرضه های منطقی خود بازار را متعادل میکردند ولی تمام شده بود وقت...حالا هم که در کوچه بورس عزا و ماتم شده است، باز هم دست روی دست گذاشتند و همراه با سایر عزاداران نظاره گر بازار...@TsePress

انتهای خبر

0
0