بتاسهم
1400/12/24
18:15
به پخش از زیر مجموعه های #وبشهر در 12ماهه به سود 339 میلیارد ریالی رسیده است

به پخش از زیر مجموعه های #وبشهر در ۱۲ماهه به سود ۳۳۹ میلیارد ریالی رسیده است


انتهای خبر

0
0