کامودیتی Commodities
1401/04/02
11:29
#فولاد #قراضه شاخص قیمت صادراتی قراضه آمریکا در بنادر #نیویورک این هفته یک سقوط 22%🔻 داشت و به زیر 300$ در هر تن رسید که نسبت به پیک قیمت 3 ماه ق...

#فولاد #قراضهشاخص قیمت صادراتی قراضه آمریکا در بنادر #نیویورک این هفته یک سقوط ۲۲٪🔻 داشت و به زیر ۳۰۰$ در هر تن رسید که نسبت به پیک قیمت ۳ ماه قبل، حالا یک اصلاح حدود ۵۰٪- کرده استقیمتها پتانسیل کاهش تا محدوده ۲۵۰$-۲۸۰$ را دارند که عامل فشار بر قیمت #بیلت فولادی خواهد بود##کامودیتی ریشه افت قیمت به تخفیف بسیار بزرگ از سوی فولادسازان #روسیه برمیگردد که با افت قیمت شمش خود، شرایط را برای فشار به قیمت قراضه جهانی و #ترکیه فراهم آوردند ... حالا موج افت قیمت به قراضه صادراتی آمریکا رسیده است


@Commoditiesانتهای خبر

0
0