بورس پلنر
1401/05/31
08:30
#کروی علیرغم واکنش مثبت به حمایت استاتیک و تراز 78% فیبوناچی ریتریسمنت در ارقام؛ 16848 - 17669 ریال، قیمت همچنان در شاخه G اصلاحی از الگوی دیامتریک...

#کروی


علیرغم واکنش مثبت به حمایت استاتیک و تراز ۷۸٪ فیبوناچی ریتریسمنت در ارقام؛ ۱۶۸۴۸ - ۱۷۶۶۹ ریال، قیمت همچنان در شاخه G اصلاحی از الگوی دیامتریک قرار دارد، بنا بر این اساس با توجه به ساختار امواج نزولی در نمودار فوق انتظار میرود پس از اندکی نوسان در این بازه تا سطح ۱۴۸۱۳ ریال کاهش قیمت را تجربه کند.۱۴۰۱/۵/۳۱@bourse_plannerانتهای خبر

0
0