گراد بورس
1399/09/18
23:20
#فارغ_از_بورس مش تقی تو بیمارستان بستری بود ۱۵ نفر از اهالی محل خواستن برن عیادتش یک مینی بوس دربست گرفتن با راننده توافق کردن که نفری ۵ تومن بدن ر...

#فارغ_از_بورس


مش تقی تو بیمارستان بستری بود


۱۵ نفر از اهالی محل خواستن برن عیادتش


یک مینی بوس دربست گرفتن با راننده توافق کردن که نفری ۵ تومن بدن


راننده گفت یک نفر دیگه هم بیارید که صندلیها تکمیل بشن


بهش گفتن نه دیگه کسی نیست فقط ماییم


خواستن حرکت کنند


که یکی از دور بدو اومد طرف مینی بوس


راننده گفت آها یک نفر هم جور شد


بهش گفتن ولش کن این مش رجب نحسه اگه بامون بیاد حتما نحسیش مارو میگیره و یک اتفاقی میفته


راننده گفت نه من اعتقاد ندارم به این خرافات مهم صندلیها هست که تکمیل بشن و ۵ تومن بیشتر گیرم بیاد


خلاصه ایستاد مش رجب رسید تا در مینی بوس رو باز کرد


گفت پیاده شید مش تقی مرخص شد نمیخاد برید بیمارستان


😁😁😁😁😁انتهای خبر

0
0