پایگاه خبری انتخاب
1400/01/15
10:40
محسن هاشمی: 🔹 فرایند واکسیناسیون در کشور تاکنون به یک درصد هم نرسیده 🔹تاخیر و عقب ماندن فرایند واکسیناسیون برای افکار عمومی قابل پذیرش نیست جزئی...

محسن هاشمی:


🔹 فرایند واکسیناسیون در کشور تاکنون به یک درصد هم نرسیده



🔹تاخیر و عقب ماندن فرایند واکسیناسیون برای افکار عمومی قابل پذیرش نیست



جزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲Yu۶


🆔 @Entekhab_ir



انتهای خبر

0
0