پایگاه خبری انتخاب
1400/01/15
10:40
محسن هاشمی: 🔹 فرایند واکسیناسیون در کشور تاکنون به یک درصد هم نرسیده 🔹تاخیر و عقب ماندن فرایند واکسیناسیون برای افکار عمومی قابل پذیرش نیست جزئی...

محسن هاشمی:


🔹 فرایند واکسیناسیون در کشور تاکنون به یک درصد هم نرسیده🔹تاخیر و عقب ماندن فرایند واکسیناسیون برای افکار عمومی قابل پذیرش نیستجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲Yu۶


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0