بورس۲۴
1401/04/09
12:24
درخواست «سبزوا» از سهامداران جهت تکمیل مشخصات

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سیمان لار سبزوار از سهامداران درخواست نمود به منظور تسهیل پرداخت مطالبات سود سهام سنوات قبل ، نسبت به تکمیل مراح ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام اقدام نمایند.

درخواست «سبزوا» از سهامداران جهت تکمیل مشخصات

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سیمان لار سبزوار از سهامداران درخواست نمود به منظور تسهیل پرداخت مطالبات سود سهام سنوات قبل ، نسبت به تکمیل مراح ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام اقدام نمایند.

سبزوا
انتهای خبر

0
0