سیگنال یاب روزانه
1401/04/01
10:15
#خمهر در محدوده حمایتی کف کانال 3 ماهه قرار دارد که با عبور از مقاومت 194 تومان، اهداف 220 و 237 تومان پیش روی سهم خواهد بود. #نظر_شخصی 1401/04...

#خمهردر محدوده حمایتی کف کانال ۳ ماهه قرار دارد که با عبور از مقاومت ۱۹۴ تومان، اهداف ۲۲۰ و ۲۳۷ تومان پیش روی سهم خواهد بود.#نظر_شخصی۱۴۰۱/۰۴/۰۱
انتهای خبر

0
0