سهم گلچین
1399/09/30
10:02
شاخص کل 1,438,520 6405.36 واحد منفی ارزش بازار 57,017,871 میلیارد ریال ارزش معاملات 44,712 میلیارد ریال حجم معاملات 4,031 میلیارد سهم

شاخص کل ۱,۴۳۸,۵۲۰


۶۴۰۵.۳۶ واحد منفی


ارزش بازار ۵۷,۰۱۷,۸۷۱ میلیارد ریال


ارزش معاملات ۴۴,۷۱۲ میلیارد ریال


حجم معاملات ۴,۰۳۱ میلیارد سهمانتهای خبر

0
0