بتاسهم
1399/09/18
16:10
#خرینگ طی مذاکرات با شرکت ساپکو در خصوص افزایش قیمت فروش محصولات ، تعدیل نرخ از ابتدای سال 1399 مورد موافقت قرارگرفته و در مرحله صدور الحاقیه قرارد...

#خرینگ طی مذاکرات با شرکت ساپکو در خصوص افزایش قیمت فروش محصولات ، تعدیل نرخ از ابتدای سال ۱۳۹۹ مورد موافقت قرارگرفته و در مرحله صدور الحاقیه قرارداد های فی مابین می باشد


انتهای خبر

0
0