دنیای بورس
1399/10/24
14:15
فرابورس به خریداران « دی » یک توصیه کرد

فرابورس به دارندگان و خریداران سهام بانک دی توصیه کرد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از فرابورس، با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط بانک دی، سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۷۱۱۴۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ موارد ابهام موجود در اطلاعات با اهمیت و لزوم رفع آن را به ناشر متذکر شد، لکن به رغم پیگیری های سازمان، اطلاعات درخواست شده ظرف مهلت مقرر توسط ناشر ارایه نشده است. از این رو به استفاده کنندگان توصیه می شود این موضوع را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.
انتهای خبر

0
0