آواتحلیل
1399/09/04
14:06
#بررسی_گزارش_کدال #دپارس ✅ فروش شرکت در آبان ماه با افزایش 27 درصدی نسبت به مهر ماه به رقم 36.9 میلیارد تومان رسیده است. ✅ مقدار فروش داخلی شرکت ...

#بررسی_گزارش_کدال #دپارس✅ فروش شرکت در آبان ماه با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به مهر ماه به رقم ۳۶.۹ میلیارد تومان رسیده است.✅ مقدار فروش داخلی شرکت در آبان با ۸ درصد رشد نسبت به مهر به ۱۳۸۰۱۰ واحد از انواع مختلف محصولات رسیده است. همچنین شرکت در این ماه بالغ بر ۵.۲ میلیارد تومان صادرات نیز داشته است.✅ نرخ فروش محصولات در این ماه با نوسان زیادی در بین محصولات همراه بوده به طوری که نرخ فروش قرص و کپسول و محلول به ترتیب با ۲۴ و ۱۹ درصد افزایش همراه بوده و نرخ فروش گروه کرم درمانی و شرب با ۴۶ و ۱۲ درصد کاهش روبه رو گردیده است.✅ در نهایت فروش شرکت از ابتدای سال مالی بالغ بر ۲۷۷ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴ درصد رشد داشته است.آخرین قیمت سهم برابر با ۱۰۴۶۵ تومان می باشد و در یک ماه گذشته ۶.۶ درصد افت قیمت داشته است.انتهای خبر

0
0