کدال۳۶۰
1399/11/08
15:59
#امید صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت تامین سرمایه امید ▪️ شرکت تامین سرمایه امید در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/0...

#امید


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت تامین سرمایه امید▪️ شرکت تامین سرمایه امید در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۳۶٪ و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۶۲۰ ریال سود محقق کرده است.▪️ «امید» با سرمایه ثبت شده ۹,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۵,۸۹۱,۰۸۷ میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۰٪ رشد داشته است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
۱۳۹۹-۱۱-۰۸ ۱۵:۵۹:۵۱ (۷۱۶۴۸۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0