سهم گلچین
1399/09/06
20:38
🔶 کرونا صادرات کشور را ۵۰ درصد کاهش داد سازمان توسعه و تجارت ایران: 🔷 شیوع ویروس کرونا و تحریم‌ ها در هفت ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال...

🔶 کرونا صادرات کشور را ۵۰ درصد کاهش دادسازمان توسعه و تجارت ایران:🔷 شیوع ویروس کرونا و تحریم ها در هفت ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال صادرات کشور را ۵۰ درصد کاهش داد...🔺ایرنا

انتهای خبر

0
0