گراد بورس
1401/06/01
09:45
تقریبا 75 درصد از نماد های بازار در مثبت های قیمتی در حال معامله هستند. این مثبت ها همچنان کم عمق بوده و با ترس همراه است... انتظار آن را داریم که ...

تقریبا ۷۵ درصد از نماد های بازار در مثبت های قیمتی در حال معامله هستند.


این مثبت ها همچنان کم عمق بوده و با ترس همراه است...


انتظار آن را داریم که آرام آرام به سمت درصد های بالای مثبتی در کلیت بازار برویم...


۰۱.۰۶.۰۱


@Geradbourseانتهای خبر

0
0