نوآوران امین
1401/01/31
18:50
گروه فن اوا(#فن آوا) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 52 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقایسه با دور...

گروه فن اوا(#فن آوا)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۵۲ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴۸۳,۱۴۵ میلیون ریال به مبلغ ۷۳۳,۶۹۱ میلیون ریال رسیده است)


⭕️افزایش ۱۲۸ درصدی زیان خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق زیان ۱۶ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0