آواتحلیل
1399/10/04
15:31
#بررسی_گزارش_کدال #کمنگنز ✅ کمنگنز در گزارش آذر ماه بیشترین فروش ماهانه خود را به مبلغ 22 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. میانگین فروش ماهانه در 8 ...

#بررسی_گزارش_کدال #کمنگنز✅ کمنگنز در گزارش آذر ماه بیشترین فروش ماهانه خود را به مبلغ ۲۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. میانگین فروش ماهانه در ۸ ماه گذشته حدود ۱۳ میلیارد تومان است.✅ مقدار فروش سنگ منگنز دانه بندی ۸۹۰۶ تن بوده که حدود ۱۱ درصد بیشتر از میانگین ماه های قبل است. نرخ فروش این محصول نیز ۲۸ درصد بیشتر از ماه قبل و ۴۰ درصد بیشتر از میانگین ۸ ماه گذشته است.✅ کمنگنز تا پایان آذر ماه در مجموع ۱۳۷ میلیارد تومان فروش داشته که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۷۶ میلیارد تومان بوده است.قیمت سهم حدود ۱۱۶۴۰ تومان و بازدهی یک ماهه آن ۳۲ درصد بوده است...انتهای خبر

0
0