کارگزاری سهام بارز
1401/03/04
15:32
#بورس_کالا 📍مهم ترین معاملات شرکت های بورسی در بورس کالا 🔹بنزن #بوعلی در معاملات امروز نسبت به معاملات گذشته افزایشی 3.32% داشتند. 🔹ارتوزایلن ...

#بورس_کالا📍مهم ترین معاملات شرکت های بورسی در بورس کالا🔹بنزن #بوعلی در معاملات امروز نسبت به معاملات گذشته افزایشی ۳.۳۲٪ داشتند.🔹ارتوزایلن #نوری در معاملات امروز نسبت به معاملات گذشته افزایشی ۰.۴۸٪ داشتند.انتهای خبر

0
0