اقتصاد آنلاین
1401/01/31
19:56
📌با افزایش همه عناصر تشکیل دهنده قیمت اینترنت، مگر می‌توان قیمت این سرویس را افزایش نداد؟ دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران: 🔹 چرا در یک‌جا می‌گوی...

📌 با افزایش همه عناصر تشکیل دهنده قیمت اینترنت، مگر می‌توان قیمت این سرویس را افزایش نداد؟دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران:🔹 چرا در یک‌جا می‌گوییم که ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشران توسعه است، اثربخشی فراوان در رشد اقتصادی دارد و بر امنیتی بودن آن هم واقفیم، ولی بحث آن را به کوچه و بازار سپرده ایم؟!🔹 از بزرگان و دلسوزان ایران و مردم ایران انتظار داریم قدری در این موضوع تفکر کنند که مگر با افزایش همه عناصر تشکیل دهنده قیمت اینترنت، اعم از تجهیزات، نرم افزارها، خدمات و دستمزدها می‌شود قیمت این سرویس را افزایش نداد؟🔹 مردم اثرات منفی بی توجهی به این حوزه را در توقف بسیاری از کسب‌وکارها، بیکاری جوان‌های تحصیل کرده ، عقب گرد در فناوری، وابستگی به خدمات بیگانه و عدم استقلال را خواهند دید، آن‌وقت ما مسوولان و کارشناسان این بخش چه خاکی باید به سرمان بریزیم و چگونه سر مردم شریف شیره بمالیم؟! / سیتناانتهای خبر

0
0