بتاسهم
1401/02/28
18:59
#دکیمی عرضه اولیه 5 درصد از سهام در اختیار از شرکت داروسازی دانا به تعداد 3,664,028 سهم

#دکیمی عرضه اولیه ۵ درصد از سهام در اختیار از شرکت داروسازی دانا به تعداد ۳,۶۶۴,۰۲۸ سهم


انتهای خبر

0
0