مهدی افضلیان
1399/11/12
09:31
#بازار با توجه به اطلاعات وضعیت بازار فعلا در شرایط نرمالی هستیم. البته سرانه خرید و فروش بازار تا به اینجای کار با هم برابر است و برتری خاصی نه د...

#بازاربا توجه به اطلاعات وضعیت بازار فعلا در شرایط نرمالی هستیم. البته سرانه خرید و فروش بازار تا به اینجای کار با هم برابر است و برتری خاصی نه در سمت خریدار دیده می شود و نه در سمت فروشنده.ورود پول هوشمند تا به اینجای کار در کل بازار ۵۲۷ میلیارد تومان می باشد که برتری نسبی نسبت به خروج پول هوشمند دارد.ارزش صف های فروش بازار هم حدود ۸۰۰ میلیارد تومان است که عدد بالایی نیست و در طرف مقابل ارزش صف خرید نیز ۲۱۰۰ میلیارد تومان می باشد که نشان میدهد شرایط فعلا مناسب است.البته آیتم های مورد نظر را باید مرحله به مرحله چک کرد تا از کلیه نوسانات بازار باخبر شد.@mehdiafzaliaan

انتهای خبر

0
0