کدال۳۶۰
1401/02/29
11:44
#دکیمی گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29(اصلاحیه) شرکت صنعتی کیمیدارو با فایل های پی...

#دکیمی


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت صنعتی کیمیدارو با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۲-۲۹ ۱۱:۴۴:۴۲ (۸۸۳۹۶۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0