اقتصاد نیوز
1401/05/30
11:10
🔴 هر ایرانی صاحب کد اقتصادی می‌شود ▫️رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور یکی از برنامه‌های آتی نظام مالیاتی را ایجاد کد اقتصادی برای هر ایرانی برشمر...

🔴 هر ایرانی صاحب کد اقتصادی می‌شود▫️رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور یکی از برنامه‌های آتی نظام مالیاتی را ایجاد کد اقتصادی برای هر ایرانی برشمرد و گفت: این اقدام باعث تحول جدی در حوزه مالیات ستانی می‌شود.▫️این اتفاق، جلوی بسیاری از مشکلات حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرار مالیاتی مانند ثبت شرکت‌های صوری، فاکتور فروشی، سند سازی‌ها و... را مسدود می‌کند./ایرنا@EghtesadNews_comانتهای خبر

0
0