اماکو (مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر)
1399/08/24
10:17
#فزرین آپدیت قیمت پس از تکمیل 5 گانه الیوتی خود، در حال تکمیل موج C خود است که با توجه به رخداد واگرایی مثبت، حرکت رو به بالایی را تجربه خواهد کرد....

#فزرین


آپدیت


قیمت پس از تکمیل ۵ گانه الیوتی خود، در حال تکمیل موج C خود است که با توجه به رخداد واگرایی مثبت، حرکت رو به بالایی را تجربه خواهد کرد.


http://www.emaco.proانتهای خبر

0
0