کارگزاری آبان
1401/05/30
12:56
📈بیشترین حجم معاملات خساپا 756 میلیون سهم شستا 367 میلیون سهم دی 291 میلیون سهم خودرو 258 میلیون سهم های وب 213 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


خساپا ۷۵۶ میلیون سهم


شستا ۳۶۷ میلیون سهم


دی ۲۹۱ میلیون سهم


خودرو ۲۵۸ میلیون سهم


های وب ۲۱۳ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0