پارسیس تحلیل
1399/11/10
17:00
#صنعتی #بورس_کالا محصولات برتر از لحاظ ارزش معاملات در رینگ صنعتی بورس کالا در 8 روز ابتدایی بهمن ماه 1399. /کانال تحلیلی پارسیس

#صنعتی #بورس_کالامحصولات برتر از لحاظ ارزش معاملات در رینگ صنعتی بورس کالا در ۸ روز ابتدایی بهمن ماه ۱۳۹۹. /کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0