کدال۳۶۰
1401/03/24
22:09
#فگستر ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه گسترش صنایع روی ایرانیان #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 🔹 تاریخ جلسه: 1401/03/24 ساعت 14:00 🔹 سرما...

#فگستر


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه گسترش صنایع روی ایرانیان #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۱۰۸۴🔹 سود نقدی هر سهم: ۱۵۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۵۹۹,۹۱۳ میلیون ریال۱۴۰۱-۰۳-۲۴ ۲۲:۰۹:۴۵ (۸۹۵۶۲۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0