کارگزاری آبان
1400/08/19
09:11
📈نبض مثبت در نفتی ها محسوس است.#شبندر، #شتران، #شسپا، #شبریز، #شبهرن، #شاوان، #ونفت و #شرانل با گرایش مثبت،متعادل اند.#شراز نیز با گرایش منفی و متع...

📈نبض مثبت در نفتی ها محسوس است.#شبندر، #شتران، #شسپا، #شبریز، #شبهرن، #شاوان، #ونفت و #شرانل با گرایش مثبت،متعادل اند.#شراز نیز با گرایش منفی و متعادل داد و ستد می شود.#شنفت و #شزنگ نماد های مورد توجه گروه اند


انتهای خبر

0
0