بولتن اقتصادی
1399/08/12
22:58
ایران رتبه نخست کرونا در جهان ◼️ تعداد فوتی‌های کرونایی کشورمان در شبانه روز گذشته، حتی از کشوری مثل هند نیز بیشتر بوده است!! (نسبت فوتی به جمعیت...

ایران رتبه نخست کرونا در جهان◼️ تعداد فوتی‌های کرونایی کشورمان در شبانه روز گذشته، حتی از کشوری مثل هند نیز بیشتر بوده است!! (نسبت فوتی به جمعیت فاجعه بار است)انتهای خبر

0
0