کانال کدال
1400/08/11
13:58
📊نماد: وسفارس 📑 موضوع: گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰(اصلاحیه) 🏭شرکت: سرمایه گذاری استان فارس 📋 مشاهده اطلاعیه 📥 دریافت ا...

📊نماد: وسفارس📑 موضوع: گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰(اصلاحیه)🏭شرکت: سرمایه گذاری استان فارس📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه


➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#وسفارس #فعالیت_ماهانه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0