تی اس ای پرس
1399/08/18
13:54
کاش جناب همتی تجربیات خود در مورد کاهش آرام قیمت‌ها را به عزیزان در مجموعه بورس هم آموزش بدهند. و چه بهتر که اکنون که جلسه هیت مدیره بورس تهران بر...

کاش جناب همتی تجربیات خود در مورد کاهش


آرام قیمت‌ها را به عزیزان در مجموعه بورس هم آموزش بدهند.


و چه بهتر که اکنون که جلسه هیت مدیره بورس تهران برای انتخاب یا ابقا مدیر عامل جدید در حال برگزاری است از جناب همتی هم به عنوان گزینه اصلح دعوت به عمل آید .


@TsePressانتهای خبر

0
0