کارگزاری آبان
1399/08/25
07:58
📊#غبهنوش اطلاعیه 99/08/24 *بهنوش ایران* افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) من...

📊#غبهنوش


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۲۴


*بهنوش ایران*


افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0