کانال کدال
1399/11/08
15:33
📊 نماد : تفيرو 📑 موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 🏭 شرکت: مهندسي فيروزا 🔻 ...

📊 نماد : تفیرو📑 موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹🏭 شرکت: مهندسی فیروزا🔻 تصمیمات مجمع :✅ صورت های مالی شرکت و گزارش هییت مدیره تصویب شد💵 سود نقدی هر سهم: ۰ ریال💰 زیان خالص شرکت: (۹,۷۷۲) میلیون ریال💶 زیان انباشته: (۹,۷۷۲) میلیون ریال📖 ارزش دفتری هر سهم: ۱۳,۶۵۷ ریال


💷 سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰ میلیون ریال👤 بازرس قانونی: اصول نگر آریا📰 روزنامه کثیرالانتشار : اطلاعات
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #تفیرو #تصمیمات_مجمع ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۱۲:۱۳:۳۱ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0