کانال کدال
1399/10/08
09:44
📊 نماد : وبرق 📑 موضوع: زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 🏭 شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین ✅ شرکت ...

📊 نماد : وبرق📑 موضوع: زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱🏭 شرکت : سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین✅ شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین زمان پرداخت سود سهام عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۹۹.۰۶.۳۱ را به شرح پیوست اعلام کرد.
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #وبرق #زمانبندی_پرداخت_سود ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ۰۹:۳۸:۳۹ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:انتهای خبر

0
0