مبین تحلیل
1400/01/08
09:36
📌#ارفع #ماهانه 🔸این شرکت در اسفند ماه با فروشی بسیار خوب بیش از 101هزار تن شمش فولادی را با میانگین نرخ 11هزار و 129تومان به ازای هر کیلوگرم بفروش ...

📌#ارفع #ماهانه


🔸این شرکت در اسفند ماه با فروشی بسیار خوب بیش از ۱۰۱هزار تن شمش فولادی را با میانگین نرخ ۱۱هزار و ۱۲۹تومان به ازای هر کیلوگرم بفروش رسانده است که نسبت به ماه گذشته رشد نرخ فروش را در این شرکت میبینیم.


🔸 جمع فروش ۱۲ماهه این شرکت در سال جاری بالغ بر ۶۹۲۰ میلیارد تومان بوده است، این در حالی است که جمع فروش کل سال ۹۸ این شرکت برابر ۳۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.


🔸مقدار فروش شرکت در اسفندماه نسبت به متوسط ماه های پیشین رشد خوبی را داشته است.


🔸برای سال ۱۴۰۰ و با فرض دلار۲۲هزار تومانی و شمش۵۰۰دلاری و فروش ۹۰۰ هزار تنی شمش در این شرکت می توان انتظار سودآوری حدود ۲۵۰-۲۶۰ تومان را برای ارفع متصور شد.


توجه داشته باشید، هرگونه تغییر در مفروضات منجر به تغییر EPS برآوردی شرکت می گردد.انتهای خبر

0
0