بتاسهم
1399/11/12
14:28
خبرمثبت برای #های_وب احتراما به استحضار می رساند با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در روز جا...

خبرمثبت برای #های_وب


احتراما به استحضار می رساند با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در روز جاری پهنای باند اینترنت زیر ساخت برای شرکت های استفاده کننده ۲۵ درصد کاهش می یابد. در نتیجه با توجه به اینکه یکی از اقلام مهم تشکیل دهنده ساختار هزینه سرویس های این شرکت پهنای باند اینترنت بوده لذا باعث کاهش هزینه مزبور و افزایش سود خالص شرکت می گردد.انتهای خبر

0
0