بولتن اقتصادی
1399/08/12
22:01
رحمانی‌فضلی: انتظارمان از وزارت ارشاد این است که رسانه‌ها را کنترل کنند وزیر کشور بخشی از مشکلات ایجاد شده را رسانه‌ای عنوان کرد و گفت: 🔹بخشی از م...

رحمانی‌فضلی: انتظارمان از وزارت ارشاد این است که رسانه‌ها را کنترل کنندوزیر کشور بخشی از مشکلات ایجاد شده را رسانه‌ای عنوان کرد و گفت:


🔹بخشی از مشکلات #بازار_بورس رسانه‌ای است. رسانه‌ها نباید مردم را دچار تشویش ذهنی کنند.


🔹انتظار ما از وزارت ارشاد این است که رسانه‌ها را کنترل کنند.


🔹کماکان رسانه‌های خارجی باید رصد شوند و مقابله و اقدامات ایجابی که لازم است انجام شود.

انتهای خبر

0
0